مشترك گرامي : 

به سامانه خدمات الكترونيك مشتركين شركت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان خوش آمدید ، خواهشمند است جهت دريافت خدمات بهينه موارد ذيل را به دقت مطالعه و رعایت فرمائيد. 

مشترک گرامی : 

 کلیه اطلاعات ورودی شما نزد این شرکت بطور محرمانه  محفوظ باقی خواهد ماند. 

1) تمامي اطلاعات درخواستي در فرم هاي الكترونيكي را با دقت تكميل فرمائيد. درصورت وجود هرگونه مغايرت امكان ارائه خدمت از شركت سلب خواهد شد. 

2) مراحل انجام كار مرتباً از طريق سامانه پيامك شركت آبفار استان خوزستان اطلاع رساني مي گردد. خواهشمند است ضمن درج دقيق شماره تلفن همراه خود در فرم درخواست ، درخصوص موارد ارسالي دقت لازم را مبذول فرمائید . 

3) هريك از مدارك مورد نياز را در فايلي جداگانه بصورت Grayscale يا 256color ، با وضوح تصوير 150dpi و با فرمتJPEG يا pdf اسكن نموده و در پايان مراحل ثبت نام در فرم مربوطه و دقيقاً در مكان مشخص شده اضافه فرمائید . 

4) درصورت نياز به فرم هاي خاص بابت هريك از خدمات، لطفاً بر روي كلمه دريافت فرم در قسمت مربوطه كليك كرده، پس از تهيه نسخه چاپي از آن مدرك ( بصور مثال فرم تعيين وضعيت و كروكي )، فرم چاپي را تكميل و امضاء نموده و طبق مشخصات مندرج در بند 3 اسكن و در مكان موردنظر در فرم هاي الكترونيكي اضافه نمائيد. 

5) لطفاً دقت لازم بعمل آيد كه در صورت ارسال مدارك ناقص، مغاير با مشخصات بند 3 و يا اشتباه در افزودن فايل هاي اسكن شده ( بطور مثال افزودن فايل سند مالكيت در مكان مربوط به كارت ملي ) اين شركت از ارائه خدمات به شما متقاضی محترم معذور  مي باشد. 

6) لطفاً توجه فرمائيد كه درصورت هرگونه نقص در مدارك، مراتب بصورت پيامك و به شماره تلفن همراه شما ارسال خواهد شد و درصورت عدم تصحيح و ارسال مجدد موارد ظرف مدت اعلام شده، درخواست شما ابطال و بايستي جهت دريافت خدمات مجدداً اقدام فرمائيد. لذا مقتضي است ضمن دقت نظر در تهيه و ارسال مدارك، شماره تلفن همراه خود را بطور كامل و صحيح وارد نمائيد. 

7) در پايان درخواست به شما يك كدرهگيري تعلق مي گيرد، لطفاً اين كد را تا پايان ارائه خدمت نزد خود نگه داريد. شما مي توانيد با استفاده از اين كد توسط پورتال شركت از گردش درخواست خود اطلاع حاصل فرمائيد. 

برای انتخاب خدمات مورد نظر روی دکمه ذیل کلیک فرمائید